Wideo z kopania studni

Co potrzeba do wykopania studni?

Zbiornik z wodą min. 600l
Pompa - motopompa (pompa spalinowa) lub ciśnienie z sieci wodociągowej bezpośrednio z hydrantu.
Rura stalowa 1'' z wiertłem 3m lub 3m+3m
Węże do polączenia całości 1''.
Filtr studzienny 1'' lub 1 1/4''
Żwir siany lub płukany do obsypki 20-30l.

Jakie są koszty wykopania studni?

Zużycie wody 400-1000l
Filtr studzienny 60cm/1'' - 197zł
Rura 1'' czarna odcinki 2 lub 3m

Etapy kopania studni

  1. Wywiad środowiskowy: na jakiej głębokości znajduje się lustro wody w najbliższej studni kopanej tradycyjnie (kręgi betonowe) w miesiącu lipcu i sierpniu?
  2. Znalezienie żyły wodnej patrz - Szukanie żyły wodnej.
  3. Płuczemy otwór. Staramy się robić to powoli, aby wypłukiwany materiał nadążył wypływać na powierzchnię. Pozwoli to również uzyskać większą średnicę otworu i większą obsypkę żwirową.W czsie płukania należy zwrócić uwagę na głębokość, przy której rura tonie pod swoim ciężarem lub przy minimalnej pomocy. Oznacza to że trafiliśmy na warstwę wodonośną.Moment gdy rura się zatrzymuje lub gdy natrafia na kamienie i dalsze płukanie wymaga użycia siły jest ostatnim etapem. Dalsze płukanie nie ma sensu gdyż unieścimy filtr w warstwie nieprzepuszczalnej, w której nie ma wody.
  4. Po wyciągnięciu rury stalowej należy jak najszybciej włożyć filtr. Szybkość jest ważna, ponieważ wykonany otwór będzie obsypywał się.
  5. Filtr należy obsypać drobnym przesianym a najlepiej płukanym żwirem.


Jeśli otwór zapływa przy maksymalnej wydajności motopompy nie daje sie wypłukać macie Państwo szczęście. Taka studnia to skarb warty majątek. W takim przypadku należy zastosować filtr stalowy wbijany. Wydajność takiej studni będzie bardzo duża.